Những Sự Kiện Và Những Con Số Về GlobalTech

+12 +

Sản Phẩm

+40 +

Kỹ sư

+15 +

Dự Án Thành Công

+20 +

Khách hàng

+99 %

tỉ lệ hài lòng

Giá trị cốt lõi

Chia Sẻ

Chia sẻ thông tin và kinh nghiệm giữa các thành viên tạo cảm giác đồng lòng và sáng tạo, xây dựng môi trường làm việc tích cực và hỗ trợ nhau.

Công Bằng

Sự công bằng là nền tảng quan trọng đối với môi trường làm việc tích cực và bền vững, thúc đẩy sự đồng thuận và phát triển của tổ chức.

Tận Tâm

Sự tận tâm trong công việc là điểm quan trọng tạo nên một môi trường làm việc tích cực và đem lại sự tin tưởng và hài lòng từ khách hàng và đối tác.

Đồng Đội

Đồng nghiệp không chỉ là đồng đội làm việc cùng công ty, họ là những người bạn đồng hành, tạo nên sự gắn bó vững chắc

Bình Đẳng

Sự bình đẳng trong công việc đảm bảo mọi người được đánh giá dựa trên khả năng và thành tựu, không phân biệt đối xử

Trách Nhiệm

Có trách nhiệm với chính mình và những sản phẩm mình tạo ra.

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI & CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP

Tại GlobalTech, bạn chỉ làm việc 5 ngày/tuần và được trang bị các thiết bị hiện đại để mang lại cho bạn một nơi làm việc thoải mái nhất.

CHÍNH SÁCH PHÚC LỢI VÀ ĐỜI SỐNG TINH THẦN

GlobalTech luôn nâng cao các chính sách phúc lợi cho nhân viên và tập trung tổ chức các hoạt động và sự kiện tập thể nhằm cải thiện đời sống tinh thần và tăng cường sự đoàn kết giữa các cá nhân và giữa cá nhân và công ty.

THU NHẬP ỔN ĐỊNH

GlobalTech công nhận và đánh giá cao mọi nỗ lực và đóng góp của nhân viên bằng cách đảm bảo rằng mỗi cá nhân sẽ luôn nhận được thù lao tương xứng với khả năng của mình.

Môi Trường Làm Việc Hiện Đại, Chế Độ Làm Việc Linh Hoạt, Đồng Nghiệp Thân Thiện Hoà Đồng

Remote / Office

Chế Độ Làm Việc

4,5 ngày/tuần

Thời Gian Làm Việc

24/7

Hỗ Trợ

Tìm hiểu thêm về môi trường của GlobalTech, văn hóa làm việc của chúng tôi, các vị trí đang tuyển dụng và cách tham gia cùng chúng tôi

Khám phá