Hệ Thống Quản Lý Dịch Tễ

EPMS - GIS

Hiện nay có rất nhiều loại dịch bệnh có khả năng lây lan nhanh như H1N1, H5N1, Ebola,… luôn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của con người trên khắp thế giới. Quản lý ảnh hưởng và phạm vi dịch bệnh luôn là một trong những yêu cầu trọng tâm và cấp bách đối với ngành y tế trên toàn thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng.
Hệ thống EPMS-GIS giúp các nhà quản lý dịch tễ quản lý phạm vi ảnh hưởng các loại dịch bệnh trên bản đồ số, hệ thống hỗ trợ ra quyết định khoanh vùng khu vực dịch bệnh, điểm nóng dịch bệnh, mật độ dịch bệnh, cơ chế cách lý và khắc phục dịch bệnh. Hệ thống cung cấp phân hệ thu thập dữ liệu dịch bệnh từ thiết bị mobile đối với các cấp quản lý.

Các Thành Phần Chính

cơ sở dữ liệu


 • Hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu tập trung (Data Center).
 • Phân quyền người dùng.
 • Tích hợp cơ sở dữ liệu vật liệu y tế.
 • Tích hợp cơ sở dữ liệu tài chính kế toán.

quản lý và thu thập thông tin


 • Phân lớp dịch bệnh
 • Định nghĩa phiếu khảo sát dịch bệnh.
 • Thu thập thông tin bằng thiết bị mobile.
 • Hỗ trợ thu thập dữ liệu hai chiều online/offline.

phân tích phạm vi dịch bệnh


 • Phân tích phạm vi dịch bệnh.
 • Phân tích mật độ dịch bệnh.
 • Nội suy phạm vi ảnh hưởng dịch bệnh theo thời gian.
 • Bản đồ mật độ phân bổ thuốc đặc biệt đối với các dịch bệnh.

đại lý hành nghề thuốc


 • Quản lý giấy phép kinh doanh.
 • Quản lý các điểm hành nghề trên bản đồ.
 • Bản đồ mật độ phân bổ thuốc đặc biệt đối với các dịch bệnh.

báo cáo thống kê


 • Thống kê dịch bệnh theo mùa.
 • Thống kê dịch bệnh đã khắc phục, tái phát, dịch bệnh đặc biệt nguy hiểm.
 • Thống kê dịch bệnh theo Tỉnh, Huyện, Xã.

Hình ảnh hoạt động