Hệ Thống Quản Lý Mạng Lưới Chiếu Sáng

PLMS - GIS

Hệ thống chiếu sáng đô thị là một tập hợp các tài sản gắn liền với quy trình sản xuất, kinh doanh của các công ty môi trường đô thị hiện nay. Nâng cao quản lý và vận hành hệ thống chiếu sáng, nhằm nâng cao tuổi thọ tài sản, tiết kiệm điện năng tiêu thụ của thiết bị chiếu sáng là một trong những yêu cầu trọng tâm và cấp bách hiện nay.

Hệ thống quản lý Mạng Lưới Chiếu Sáng – PLMS-GIS giúp các công ty môi trường đô thị ở Việt Nam chuyển đổi số và quản lý dữ liệu một cách tập trung trên nền bản đồ số, hỗ trợ tổng hợp dữ liệu để phân tích, vận hành, nâng cao năng lực quản lý và hỗ trợ ra quyết định trong quản lý chiếu sáng.

Các Thành Phần Chính

quản trị cơ sở dữ liệu


 • Hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu tập trung (Data Center).
 • Phân quyền người dùng.
 • Định nghĩa hệ quy chiếu, kinh tuyến trục, múi chiếu Quốc gia VN2000.
 • Tích hợp với các hệ thống cây xanh đô thị, thoát nước đô thị
 • Tích hợp hệ thống cấp nước, TN&MT.

quản lý mạng lưới tài sản


 • Quản lý thông tin thuộc tính và không gian các tài sản chiếu sáng trên bản đồ.
 • Phân quyền người dùng.
 • Định nghĩa hệ quy chiếu, kinh tuyến trục, múi chiếu Quốc gia VN2000.
 • Tích hợp với các hệ thống quản lý cây xanh, cấp thoát nước đô thị và tài nguyên – môi trường.

vận hành mạng lưới


 • Quản lý thông tin thay thế, sửa chữa, nâng cấp tài sản.
 • Quản lý kế hoạch chiếu sáng theo mùa.
 • Quản lý sự cố mạng lưới.
 • Quản lý khu vực hành lang an toàn lưới điện.
 • Quản lý điện năng tiêu thụ điện

quản lý báo cáo thống kê


 • Thống kê tài sản mạng lưới lắp mới theo năm.
 • Thống kê vận hành mạng lưới chiếu sáng.

Hình ảnh hoạt động