Hệ Thống Quản Lý Mạng Lưới Thoát Nước

DRMS - GIS

Hệ thống thoát nước bao gồm các mạng thoát nước thải sinh hoạt, mạng thoát nước thải công nghiệp và mạng thoát nước mưa. Đối với các khu đô thị thì mạng lưới thoát nước đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc điều hòa nước thải sinh hoạt của người dân, nâng cao quản lý trong công tác chống ngập úng, xử lý nước thải là một trong những yêu cầu cấp bách đối với các công ty quản lý về môi trường đô thị hiện nay.
Trên thực tế các công ty môi trường đô thị ở Việt Nam đang quản lý mạng lưới thoát nước của mình bằng các bản vẽ hoàn công trên giấy, word, excel, AutoCAD,… hiện trạng quản lý rời rạc, thiếu thống nhất. Ứng dụng hệ thống DRMS-GIS giúp công ty quản lý tổng hợp dữ liệu để phân tích, vận hành, nâng cao năng lực quản lý và hỗ trợ ra quyết định trong quản lý chống ngập úng và xử lý nước thải ra môi trường.

Các Thành Phần Chính

cơ sở dữ liệu


 • Hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu tập trung (Data Center).
 • Phân quyền người dùng.
 • Định nghĩa hệ quy chiếu, kinh tuyến trục, múi chiếu Quốc gia VN2000.
 • Tích hợp với các hệ thống cây xanh đô thị, thoát nước đô thị
 • Tích hợp hệ thống cấp nước, TN&MT.

mạng lưới tài sản


 • Quản lý thông tin thuộc tính và không gian của tài sản thoát nước trên bản đồ.
 • Cập nhập thông tin tài sản: trực tiếp trên bản đồ, GPS, mobile, import execel, xml,..
 • Phân tích tuổi thọ, mật độ, chất liệu, đường kính tài sản.
 • Truy vấn tài sản trên bản đồ.

Vận hành mạng lưới 


 • Quản lý thông tin thay thế, sửa chữa, nâng cấp tài sản.
 • Quản lý kế hoạch sức xả, nạo vét tuyến cống.
 • Quản lý sự cố mạng lưới.

quản lý ngập úng


 • Cập nhập thông tin ngập lụt.
 • phân tích bản đồ chuyên đề ngập úng.

báo cáo thống kê


 • Thống kê sản mạng lưới lắp mới theo năm.
 • Thống kê vận hành mạng lưới.

Hình ảnh hoạt động