Hệ Thống Quản Lý Và Vận Hành Mạng Lưới Điện

EMS - GIS

Hệ thống mạng lưới điện bao gồm những tài sản có giá trị lớn, gắn liền với quá trình sản xuất và kinh doanh của các công ty điện lực. Quá trình sản xuất điện là một quá trình vận hành liên tục không ngừng nghỉ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của con người.
Điện là một ngành quan trọng và mũi nhọn trong quá trình phát triển, xây dựng đất nước. Nâng cao năng lực quản lý và vận hành mạng lưới điện là một trong những yêu cầu trọng tâm hiện nay, phần mềm EMS-GIS được xây dựng để giúp các nhà quản lý vận hành hệ thống một cách đơn giản, chính xác, hỗ trợ trực quan bằng các mô hình dự báo và cảnh báo an toàn lưới điện.

Các Thành Phần Chính

cơ sở dữ liệu


 • Hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu tập trung (Data Center).
 • Phân quyền người dùng.
 • Tích hợp cơ sở dữ liệu lý lịch thiết bị.
 • Tích hợp hệ thống SCADA, CMIS, FMIS.

mặt bằng lưới điện


 • Phân lớp mạng lưới điện.
 • Quản lý tài sản trên mạng lưới điện.
 • Biên tậo hồ sơ mặt bằng lưới điện.
 • Truy vấn sơ đồ mặt bằng.

sơ đồ nguyên lý


 • Xây dựng sơ đồ nguyên lý
 • Quản lý hồ sơ thiết bị.
 • Quản lý biến động thiết bị.
 • Theo dõi vận hành.

quản lý mất điện


 • Quản lý đóng/ mở mạch điện
 • Quản lý kế hoạch SAIDI, SAIFI, MAIFI.
 • Thống kê mất điện.
 • Tính bộ chỉ số độ tin cậy cung cấp điện.

báo cáo thống kê


 • Thống kê thiết bị: trạm biến áp, giao cắt ly,…
 • Thống kê theo tuyến cao áp, trung áp, hạ áp.
 • Thống kê khách hàng mất điện.
 • Thống kê sự cố

Hình ảnh hoạt động