HỆ THỐNG QUẢN LÝ VƯỜN ƯƠM CÂY XANH

NTMS - GIS

Trong hệ sinh thái môi trường và đô thị, thì cây xanh đóng vai trò quan trọng trong sự điều hòa không khí, kiến trúc đô thị. Quản lý việc chăm sóc vườn ươm cây xanh để nâng cao vòng đời, phòng chống dịch bệnh cho cây là một trong những yêu cầu cấp bách hiện nay của các công ty môi trường đô thị.
Với sự bùng nổ công nghệ thông tin nói chung và công nghệ bản đồ số (GIS) nói riêng thì việc ứng dụng hệ thống NTMS-GIS trong quản lý, chăm sóc, chặt hạ, dịch chuyển và phòng bệnh cho cây xanh đã trở nên đơn giản và dễ dàng. Hệ thống giúp các nhà quản lý theo dõi lý lịch cây, lịch sử chăm sóc cây, quản lý dịch bệnh theo mùa và hỗ trợ ra quyết định nhằm giảm thiểu rủi ro trong việc đầu tư cây xanh.

Các Thành Phần Chính

cơ sở dữ liệu


 • Hỗ trợ chuyển đổi dữ liệu vào cơ sở dữ liệu tập trung (Data Center).
 • Phân quyền người dùng.
 • Tích hợp hệ thống kế toán doanh nghiệp.
 • Tích hợp hệ các bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ quy hoạch xây dựng.

thông tin vườn ươm


 • Cập nhập vườn ươm, cây xanh bằng nhiều phương pháp: cập nhập trực tiếp trên phần mềm, đo đạc thực địa, import excel,xml,…
 • Truy vấn thông tin thuộc tính, không gian cây xanh.
 • Phân tích tuổi thọ, loài cây, giá thành của cây.

thông tin vận hành cây xanh 


 • Quản lý thông tin chăm sóc cây: tưới tiêu, phân bón, nhân công, vật tư.
 • Quản lý thông tin lịch sử cây, khí tưởng thuỷ văn và chất đất
 • Quản lý chặt hạ cây, chuyển cây.
 • Quản lý dịch bệnh cây.

phân tích báo cáo thống kê


 • Thống kê loài cây, tuổi cây, đường kính cây.
 • Thống kê vận hành cây, dịch bệnh, cây chết.
 • Thống kê chi phí chăm sóc, mua bán cây.

Hình ảnh hoạt động